Het Globaland XL-project wordt volledig georganiseerd aangeboden. Het kost u als school weinig voorbereiding. We nemen een bus vol materialen mee, plus een enthousiast jong organisatieteam. U kunt ervoor kiezen om de klassen door ons te laten begeleiden, of dit door uw eigen docenten te laten doen. Dit kan zonder voorbereiding, omdat alle spellen worden begeleid door uitlegfilms met instructies voor zowel de studenten als de begeleiders.

Het standaardproject duurt 2 volle, aaneengesloten studiedagen. Maar het programma kan ook worden aangepast tot een 1- of 3-daagse variant. U kunt met 2 klassen deelnemen, maar ook met >30 klassen. Zelfs een schoolbreed project is mogelijk!Door de sterke inhoudelijke component is het project te verantwoorden als effectieve onderwijsuren. De thema’s die worden behandeld, en competenties die worden opgedaan, vormen een mooie toevoeging op het burgerschapsonderwijs waarbij alle vier dimensies aan bod komen.

Veel scholen benutten het project als invulling van een project- of activiteitenweek. Daarnaast is het een mooie introductieactiviteit. Door het veelvuldige samenwerken leren studenten elkaar goed kennen. Voor u als docent is het een mooie gelegenheid om uw klas eens op een andere manier te kunnen observeren.