We willen via het onderwijs de mondiale en maatschappelijke betrokkenheid bij jongeren vergroten.

Jongeren zijn de politici, burgers, ondernemers en consumenten van de toekomst. Zij bepalen straks hoe ons land en de wereld eruit komen te zien. Of deze welvarend, veilig, duurzaam en rechtvaardig(er) wordt. En ze kunnen hier ook nú al een belangrijke bijdrage aan leveren.


Maar in deze tijd van toenemende individualisering zijn veel jongeren vooral op zichzelf gericht. Ze leven in een klein wereldje dat draait om dingen als hun iPhone, de nieuwste kleding en hun profiel op Insta. De wereld om hen heen ervaren ze als een gegeven. Iets waar ze gebruik van kunnen maken.

En dit is niet zo gek. Veel jongeren kijken niet naar het nieuws, praten er met ouders en vrienden niet over, en wereldburgerschap krijgt ook op school nog niet de aandacht die het verdient. Wij willen dit veranderen!


We willen de grenzen van jongeren verleggen en hen een bredere blik op de wereld geven. Zodat ze een onderbouwde, genuanceerde mening over de belangrijke vraagstukken kunnen vormen en geïnspireerd raken om actief te gaan deelnemen aan de (mondiale) maatschappij.

Burgerschap gaat voor ons over dichtbij én ver weg. Omdat wij alle mensen gelijkwaardig vinden. Ongeacht hun afkomst, geloof of seksuele voorkeur. Ook denken we dat mensen in grote lijnen dezelfde basiswaarden delen. Daarom vinden we de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en de daaruit voortvloeiende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs, 2015-2030), een prima uitgangspunt om tot een meer rechtvaardige wereld te komen.

We laten jongeren kennismaken met een groot aantal mondiale en maatschappelijke vraagstukken. Maar wat willen we in essentie dat er bij hen achterblijft? We hebben onze missie opgesplitst in 3 delen en bij elk deel een aantal thema’s geplaatst die voorbijkomen.

Nationaal

Onze welvaart, de voorzieningen waarvan we gebruik kunnen maken en de rechten die we hebben, zijn niet vanzelfsprekend. Ze kunnen alleen bestaan als we er met z’n allen aan werken en iedereen zijn steentje bijdraagt.

Internationaal

Onder andere als gevolg van toenemende globalisering zijn er steeds meer vraagstukken die we enkel in samenwerking met andere landen effectief kunnen aanpakken. Dit vereist een open blik naar de wereld. 

Mondiaal

Honderden miljoenen mensen op de wereld hebben iedere dag te maken met extreme vormen van armoede en onrecht. Dit is onacceptabel en mede onze verantwoordelijkheid om op te lossen. 

Burgerschapsvorming begint naar onze mening met kennis en bewustwording. Over de grote mondiale en maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Welke (ernstige) gevolgen ze kunnen hebben en waarom het dus belangrijk is om ze aan te pakken. Waar de oorzaken liggen. En hoe ze opgelost kunnen worden.


Door jongeren de problematieken van meerdere kanten en in onderlinge samenhang te laten bekijken, proberen we de basis te leggen om ze er daarna een onderbouwde en genuanceerde mening over te laten vormen. Vervolgens proberen we ze via concrete handelingsperspectieven te inspireren om een bijdrage te leveren aan de oplossingen. 

Burgerschap betekent voor ons meer dan één keer per vier jaar stemmen en je aan de formele wetten van het land houden:

We hebben gekozen voor het onderwijs, omdat dit de plek is waar we alle jongeren kunnen bereiken, ook de ‘moeilijkere’ groepen, die niet uit zichzelf geïnteresseerd zijn in mondiaal-maatschappelijke onderwerpen. Daarbinnen richten we ons op het voortgezet- en beroepsonderwijs, omdat jongeren dan de leeftijd hebben bereikt, waarop ze volop nadenken over wie ze zijn en hoe ze zich verhouden tot hun omgeving. Dit is een ideaal moment om hen te inspireren met deze thematiek.

We zijn begonnen op middelbare scholen in de regio Nijmegen, daarna volgde de rest van Nederland en het beroepsonderwijs. Ook zijn we inmiddels actief op een aantal scholen in Vlaanderen. We werken momenteel aan een groot nieuw interactief spellenplatform rond (wereld)burgerschapsthema's dat flexibel inzetbaar wordt bij nog meer doelgroepen in Nederlandse en Vlaamse onderwijs. Dit platform wordt medio 2024 gelanceerd.