Via interactieve burgerschapsprojecten en wereldse schoolreizen proberen we ons doel te bereiken.

BEWUSTWORDING IN THEORIE

We hebben 5 verschillende burgerschapsprojecten, voor vmbo tot hbo. Gedurende 2-4 volle schooldagen nemen we met een team van enthousiaste jongeren de school over. We arriveren met een bus vol materialen en bouwen de lokalen om.


Daarna gaan we via allerlei interactieve spelvormen (filmquiz, karaoke, minigames, workshops enz.) met uiteenlopende mondiale en maatschappelijke onderwerpen (belastingen, vrouwenrechten, duurzaamheid, eerlijke handel enz.) aan de slag.


Om de jongeren extra te motiveren spelen we een spannende competitie, waarin naast een meetellend cijfer, ook mooie prijzen te winnen zijn. Gemiddeld nemen 6-7 klassen, ofwel 150 jongeren deel aan een project.

“Leerlingen kwamen na afloop van een project vaak naar ons toe met ‘Ik zou zo’n ontwikkelingsland wel eens in het echt willen zien.’ Daarop hebben we een proefreis georganiseerd met twee scholen. Dit was zo leuk dat we ermee verder zijn gegaan.”


Michel Vossenberg

Directeur Cross Your Borders

BEWUSTWORDING IN PRAKTIJK

Tijdens onze 9-11 daagse wereldse schoolreizen naar de Filipijnen, Ghana, Nepal, Suriname, Tanzania/Kenia en Zuid-Afrika kunnen jongeren met eigen ogen de wereld zien. We verblijven bij gastgezinnen zodat we het échte lokale leven ervaren. Slapen, douchen, naar het toilet, water halen, eten maken, het erf schoonmaken, op de plantage werken, mee naar school, samen voetballen, feesten en dansen. Op en top culturele uitwisseling!


We bekijken veel ontwikkelingsproblematieken in de praktijk, tijdens een bezoek aan een kliniek en een oud slavenfort of een wandeling door een sloppenwijk. Net als bij de projecten, zoeken we ook bij de reizen steeds de balans tussen leerzaam en leuk. Dus een jungletocht, safari of rafting mogen niet ontbreken. De reisgroep bestaat gemiddeld uit 15-30 jongeren.