Tijdens het simulatiespel Globaland (XL) besturen leerlingen/studenten twee dagen lang in teams hun eigen land. Ze voeren allerlei spellen en opdrachten uit om Globa's te verdienen, die ze daarna kunnen inzetten om hun land te verbeteren. Na iedere ronde veranderen de landen en ontvangen de teams feedback op hun keuzes, plus punten voor de ranglijst. Het spel verloopt via een interactieve app

Het Globaland (XL)-project is beschikbaar op drie niveaus (standaard, XL-basic en XL-professional), die het geschikt maken voor alle niveaus en leerjaren van het VO en MBO. U kunt met 2 tot wel 40 klassen deelnemen. Het project wordt volledig op uw school georganiseerd en is voorzien van duidelijke instructievideo's, waardoor het docenten weinig voorbereiding kost. Een team van jonge, enthousiaste coaches zorgt voor ondersteuning.

Globaland (XL) behandelt (wereld)burgerschap in een breed perspectief: allerlei economische, sociaal-maatschappelijke, rechtsstatelijke, mondiale en duurzaamheidsthema’s komen aan bod, plus de verbanden ertussen. Het project geeft leerlingen inzicht in de verbindingen tussen schoolvakken en laat hen een mening vormen over de belangrijke vraagstukken van deze tijd. Het sluit perfect aan bij de SDGs en de burgerschapsdoelen voor VO/MBO. 

Om leerlingen op en top te motiveren, werken we met flashy vormgegeven materialen en activerende spelvormen. Met veel spanning, snelheid en wisselende vaardigheden, zodat iedereen een keer kan excelleren. Het competitie-element, met een ranglijst en prijzen voor de winnaars, maakt het Globaland (XL)-project compleet! 

Globaland (XL) is een écht samenwerkingsproject. Zowel binnen als tussen teams is veel afstemming nodig. Samen regeren betekent taken verdelen, compromissen sluiten, afspraken maken, met kritiek omgaan en elkaar motiveren. Daarnaast doen leerlingen vaardigheden op als analyseren, verbanden leggen, creëren, presenteren en discussiëren.

De kosten voor het Globaland (XL)-project bestaan uit een vaste prijs plus een prijs per leerling of student. Het is mogelijk om te betalen via de CJP Cultuurkaart of (IFO)-subsidie aan te vragen voor het project. Naast een lokaal plus begeleidende docent per deelnemende klas, zijn een goede wifi-verbinding en per team enkele laptops, tablets of telefoons nodig.

Wie kunnen u beter vertellen over het Globaland (XL)-project dan de leerlingen en docenten zelf? Lees hun ervaringen en feedback. Of neem direct contact op met collega’s van scholen die met ons werken. U bent ook van harte welkom om een project in de praktijk te komen bekijken, op een school bij u in de buurt.