De vier burgerschapsdimensies uit de beleid- en regelgeving burgerschap MBO, komen uitgebreid terug in het project.

De politiek-juridische dimensie is sterk vertegenwoordigd in Globaland XL.
In teams besturen studenten hun eigen land, waarbij ze binnen hun eigen groepje samenwerken, maar ook met de andere landen in hun klas.

De teams maken keuzes over belastingtarieven, ministeriebudgetten en wetten voor hun land. Hierbij komen thema's voorbij zoals duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en mensenrechten.

Daarnaast ervaren studenten de invloed van externe partijen op de besluitvorming, zoals inlichtingendiensten en media. En dat ze bij het maken van keuzes rekening moeten houden met de belangen van vele partijen.

Als regeringsleiders ervaren studenten het belang van een goedlopende economie, omdat daardoor de belastinginkomsten en hun budget stijgen. Een slimme verdeling van het budget leidt weer tot groei van de economie.

Door de positieve effecten van de economie te ervaren, zien studenten in dat de maatschappij en zijzelf hier profijt van hebben. En dat ze hier met hun eigen werk een bijdrage aan kunnen leveren.

Verantwoord consumeren is een groot thema van het project. We gaan in op misstanden in productketens en verbanden met Nederland. Ook zoomen we in op wat jongeren tegen deze misstanden kunnen ondernemen.

Tijdens het project worden studenten bewust gemaakt van het belang van grondrechten en -plichten, respect voor verschillende culturen en de rol die zij hier zelf in spelen.


Door een eigen land te besturen, ondervinden ze dat een samenleving pas goed kan functioneren als mensen respectvol met elkaar omgaan. Zowel op nationaal als internationaal niveau.

Verder gaan we in op de schending van mensenrechten
, zoals het recht op veiligheid, vrijheid en identiteit. Ze leren dat het belangrijk is om deze rechten te beschermen én wat ze hier zelf aan kunnen bijdragen.

Gezondheid is een belangrijk onderwerp van het project. Als leiders van hun land krijgen studenten te maken met vele uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg. Van medicijnen tot voeding en van sport tot seksualiteit.


Ze kunnen te maken krijgen met een toename van ziektes als gevolg van ongezonde voeding. En door te investeren in seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen, kunnen ze de verspreiding van soa’s tegengaan.

Verder leren de studenten dat ze met hun eigen dagelijkse handelen en consumptiegedrag invloed hebben op de gezondheid van anderen. Zoals mensen die in de landbouw, mijnen of fabrieken werken.