Wij zijn Cross Your Borders. We organiseren interactieve (wereld-) burgerschapsspellen en wereldse schoolreizen, waarmee we jongeren willen inspireren om betrokken te raken bij de wereld om hen heen. 

We hebben diverse (wereld-) burgerschapsspellen voor de bovenbouw van het basisonderwijs, alle niveaus en leerjaren van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De inhoud sluit perfect aan bij de burgerschapsdoelen en de SDGs. De spellen kunnen worden gespeeld in een lesuur of lessenreeks, in een dagdeel, of als project van één of twee volle schooldagen. Je kunt spellen onder licentie afnemen en ze zelf met je klas spelen, of een project of spellendag door ons laten organiseren.

Vergeet Parijs. Ga met ons op expeditie naar de Filipijnen, Ghana, Nepal, Suriname, Tanzania & Kenia of Zuid-Afrika! Leerlingen/studenten ervaren het leven in een totaal andere cultuur, door bij gastgezinnen te verblijven, mee naar school te gaan, samen te sporten, een jungletocht te maken en nog veel meer. De Fairaway schoolreizen worden compleet georganiseerd en zijn voor iedereen toegankelijk: de reizigers verdienen in het voortraject zelf hun reissom bij elkaar!

We hebben diverse leuke stageplekken voor enthousiaste hbo/wo-studenten (1-5 dagen per week). De stages worden op maat samengesteld, zijn afwisselend en je krijgt veel verantwoordelijkheid. Je werkt in een gezellig jongerenteam en krijgt professionele begeleiding. Meld je aan en maak duizenden jongeren tot nieuwe wereldburgers!

Cross Your Borders is een ideële organisatie, zonder politieke of religieuze achtergrond. Ons doel is om jongeren inzicht te geven in de belangrijke mondiale en maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, en de verbanden hiertussen. We willen ze hierover een eigen, onderbouwde mening laten vormen en ze enthousiast maken om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld om hen heen.