Het Globaland-project wordt volledig georganiseerd aangeboden. Het kost u als school weinig voorbereiding. We nemen een bus vol materialen mee, plus een enthousiast organisatieteam.


Het standaardproject duurt 2 schooldagen. Maar we kunnen het programma ook aanpassen tot een 3-daagse variant. Aan het project kunnen 2 tot 20 klassen deelnemen. En omdat we aanbod hebben voor alle jaarlagen, kunnen we er zelfs een schoolbreed project van maken!

Door de sterke inhoudelijke component is het project te verantwoorden als effectieve onderwijsuren. De thema’s die worden behandeld en vaardigheden die worden ontwikkeld, vormen een mooie toevoeging op het curriculum van schoolvakken als Mens en Maatschappij, Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde en economie.

Veel scholen benutten het project als invulling van een project- of activiteitenweek. Daarnaast is het een mooie introductieactiviteit. Door het veelvuldige samenwerken leren leerlingen elkaar namelijk goed kennen. Voor u als docent is het een mooie gelegenheid om uw (mentor)klas eens op een andere manier te kunnen observeren.


Het project wordt ook ingezet tijdens de afsluitende weken van een schooljaar, als de normale lessen voorbij zijn. Of in weken van rapportvergaderingen, om het docententeam te ontlasten, maar wel onderwijs te kunnen blijven geven.