Tijdens Globaland besturen leerlingen twee dagen lang in teams hun eigen land. Ze voeren allerlei spellen en opdrachten uit om Globa's te verdienen, die ze daarna kunnen inzetten om hun land te verbeteren. Na iedere ronde veranderen de situaties in de landen en ontvangen de teams feedback op hun keuzes via grappige en informatieve cartoons. Voor elk projectonderdeel verdienen ze punten voor de ranglijst.

Het project wordt volledig op uw school georganiseerd, door een enthousiast jongerenteam. Het kost u als docent dus geen voorbereiding. Het is een ideale ‘onderwijs’-invulling voor een project- of activiteitenweek. Er kunnen 2 tot wel 20 klassen tegelijk deelnemen!

Globaland behandelt (wereld)burgerschap in een breed perspectief: allerlei economische, sociaal-maatschappelijke en mondiale thema’s komen aan bod, plus de verbanden ertussen. Het project geeft leerlingen inzicht in de verbindingen tussen schoolvakken en laat hen een mening vormen over de belangrijke vraagstukken van deze tijd. 

Om leerlingen op en top te motiveren, werken we met aantrekkelijk vormgegeven materialen en activerende spelvormen. Met veel spanning, snelheid en wisselende vaardigheden, zodat iedereen een keer kan excelleren. Het competitie-element, met een ranglijst en prijzen voor de winnaars, maakt het Globaland-project compleet!

Globaland is een écht samenwerkingsproject. Zowel binnen als tussen teams is veel afstemming nodig. Samen regeren betekent taken verdelen, compromissen sluiten, onderhandelen met andere landen, afspraken maken... en nakomen, met kritiek omgaan en elkaar motiveren. Daarnaast doen leerlingen vaardigheden op als analyseren, verbanden leggen, creëren, presenteren en discussiëren.

De kosten voor het project bestaan uit een vaste prijs plus een prijs per leerling. De prijs is afhankelijk van de omvang en duur van het project. Betalen met de Cultuurkaart is ook mogelijk.

Wie kunnen u beter vertellen over het Globaland-project dan de leerlingen en docenten zelf? Lees hun ervaringen en feedback. Of neem contact op met collega’s van scholen die met ons werken. U bent ook van harte welkom om een project in de praktijk te komen bekijken, op een school bij u in de buurt.