Leerlingen werken veel samen tijdens het project. Zowel binnen als tussen teams is veel afstemming nodig. Ze moeten plannen, taken verdelen, onderhandelen met andere landen, compromissen sluiten, afspraken maken én nakomen, elkaar motiveren, met kritiek leren omgaan… een uitdaging!

Gedurende het project maken leerlingen allerlei keuzes: van de hoogte van het belastingtarief tot investeringen in ministeries en samenwerking met andere teams in de klas. Op al deze keuzes krijgen de teams feedback, die leiden tot inzichten en betere keuzes in volgende spelrondes.

In de spellen worden op verschillende manieren verbanden tussen thema's gelegd. Leerlingen worden gestimuleerd om problemen en oplossingen, oorzaken en gevolgen in hun samenhang te bekijken.

Er is veel ruimte voor creativiteit in het project. Van het schrijven van een protestlied tot het maken van een lego-bouwwerk. Om leerlingen hiermee op weg te helpen worden ze geholpen door allerlei voorbeelden en suggesties.

Op diverse plekken in het project zitten kleine presentatiemomenten. Soms aan tafel, soms voor de klas, individueel of met het hele team. Presentaties variëren van inhoudelijke toelichtingen tot creatief aangeklede optredens, compleet met audiovisuele ondersteuning.

Tijdens het project worden regelmatig klassikale nabesprekingen over inhoudelijke thema's gehouden. Om te discussiëren over de onderwerpen en er een mening over te vormen. Ook tijdens het zelfstandig werken is er veel ruimte voor discussie binnen en tussen teams.