In het simulatiespel wordt voor iedereen duidelijk hoe belangrijk de economie is voor de ontwikkeling van landen. Hoe beter de economie draait, hoe meer belasting je kunt heffen en hoe sneller je ministeries kunt verbeteren. Als leider van je land kun je de economie stimuleren door bijvoorbeeld te investeren in onderwijs of infrastructuur.

Tijdens het project stappen de leerlingen in de rol van de overheid die belasting heft. Het gekozen belastingtarief levert een overheidsbudget op en feedback van de bevolking. Zo leren ze hoe belangrijk belastinginkomsten zijn voor de ontwikkeling van hun land en hoe moeilijk het is om ervoor te zorgen dat de bevolking tevreden is.

In het project speelt samenwerking een sleutelrol. Binnen de teams moeten de leerlingen tot compromissen komen over het beleid van hun land. En er is afstemming met regeringsleiders van de andere landen nodig om allerlei grensoverschrijdende problemen te kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld rond economie en handel, milieu en klimaat, of oorlog en vrede.

Maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen en ziekenhuizen, degelijke rechtspraak, goede infrastructuur, maar ook een vuilnisophaaldienst en straatverlichting, zijn op veel plekken in de wereld absoluut geen vanzelfsprekendheid. In het simulatiespel ontdekken leerlingen het belang van deze voorzieningen, maar ook de kosten die ermee gemoeid zijn.

In de wereld leven vele honderden miljoenen mensen in meer of mindere mate in armoede. De oorzaken en gevolgen van dit vraagstuk komen uitgebreid aan bod tijdens Globaland. Ook kijken we naar onze eigen mogelijkheden om armoede te bestrijden en voor meer gelijke kansen te zorgen.

Grondrechten als vrijheid, gelijkwaardigheid, veiligheid en identiteit zijn op veel plekken in de wereld allerminst vanzelfsprekend. Tijdens het project kijken we naar schendingen van rechten van achtergestelde groepen, zoals vrouwen, minderheden en homo’s. Ook kijken we naar wat je als jongere zelf kunt doen voor een leefbare samenleving.

Wereldburgers denken aan de wereld van nu, maar ook aan die van de toekomst. Of het nu gaat om vraagstukken rond grondstoffen, energie, circulaire economie of om natuur, milieu en dierenwelzijn. Er is veel aandacht voor duurzaamheid in het simulatiespel, zowel op macro- als microniveau, en zowel binnen een nationale als een internationale context.