De prijs voor het Globaland-project bestaat uit een vaste prijs plus een prijs per deelnemende leerling (zie tabel). U kunt kiezen voor het standaard 2-daagse project of u kunt het programma verspreiden over 3 kortere schooldagen.


De dagen van het standaard 2-daagse project duren van 9.00 uur tot 14.45 uur. De dagen van het 3-daagse project duren van 9.00 uur tot ongeveer 13.00 uur. Eventueel zijn in overleg aanpassingen in het tijdschema mogelijk. 

Het is mogelijk om dit project (deels) te betalen via de CJP Cultuurkaart.

NPO-gelden voor sociaal-culturele ontwikkeling kunnen worden ingezet.

Via de Rijksoverheid kunt u tot €10.000 IFO-subsidie aanvragen voor dit project. 

In diverse gemeentes zijn subsidies beschikbaar. Neem contact met ons op. 

*Eén lokaal per deelnemende klas. 

*Eén lokaal voor het commandocentrum.

Lokalen liefst zoveel mogelijk bij elkaar.

*Een grote ruimte voor de prijsuitreiking.

*Een stabiel wifi-netwerk.

*Minimaal één laptop per team.

*Bij voorkeur één laptop, tablet of

smartphone per leerling.

*Voor de motivatie van de leerlingen is een meetellend cijfer belangrijk.

*Eén projectcoördinator. 

*Eén docent per klas.