Leerlingen werken veel samen tijdens het project. Zowel binnen als tussen teams is veel afstemming nodig. Ze moeten plannen, taken verdelen, compromissen sluiten, afspraken maken én nakomen, elkaar motiveren, met kritiek leren omgaan… een uitdaging!

Veel spellen bevatten een (zelf)studiecomponent. Leerlingen moeten in korte tijd allerlei informatiematerialen en feedbackgegevens bestuderen, hoofd- en bijzaken bepalen, conclusies trekken en op basis hiervan de juiste keuzes in het spel maken.

Om een stapje verder te gaan dan alleen kennis opdoen, en tot échte inzichten te komen, worden in de spellen veel verbanden tussen thema’s gelegd. Leerlingen worden gestimuleerd om de samenhang tussen zowel problemen en oplossingen als oorzaken en gevolgen te bekijken.

Er is veel ruimte voor creativiteit in het project. Zowel in theoretische zin, zoals het vertalen van informatie naar zelfbedachte songteksten, als in praktische zin, zoals het knutselen van attributen voor een ‘levende strip’ en het aankleden van team en werkplek in de stijl van het land.

Op diverse plekken in het project zitten presentatiemomenten. Soms aan tafel, soms voor de klas, individueel of met het hele team. Presentaties variëren van inhoudelijke besprekingen tot creatief aangeklede optredens, compleet met audiovisuele ondersteuning.

Op veel plekken in het project zijn korte klassikale nabesprekingen ingebouwd. Om de vergaarde kennis te bespreken en een mening over de onderwerpen te vormen. Ook tijdens het zelfstandig werken is er veel ruimte voor discussie binnen en tussen teams.