De prijs voor het Company FunFair-project bestaat uit een vaste prijs plus een prijs per deelnemende leerling (zie tabel). 

Het is mogelijk om dit project (deels) te betalen via de CJP Cultuurkaart.

NPO-gelden voor sociaal-culturele ontwikkeling kunnen worden ingezet.

Via de Rijksoverheid kunt u tot €10.000 IFO-subsidie aanvragen voor dit project. 

In diverse gemeentes zijn subsidies beschikbaar. Neem contact met ons op. 

*Eén lokaal per deelnemende klas. 

*Eén lokaal voor het commandocentrum.

Lokalen liefst zoveel mogelijk bij elkaar.

*Een aula of grote ruimte voor de markt.

*Een wifi-netwerk.

*Bij voorkeur één laptop, tablet of

smartphone per leerling.

*Voor de motivatie van de leerlingen is een meetellend cijfer belangrijk.

*Eén projectcoördinator. 

*Eén docent per klas.