Cross Your Borders is een professionele en financieel kerngezonde stichting met het ANBI-keurmerk. 

Bij Cross Your Borders combineren we idealisme met zakelijkheid. Bij alles wat we doen staat ons doel ‘jongeren mondiaal en maatschappelijk bewust maken’ centraal. We werken vanuit een professionele, efficiënte organisatie en proberen elke keer weer een topactiviteit neer te zetten, voor iedereen die erbij betrokken is. Tegen een eerlijke vergoeding, zodat we duurzaam op eigen benen kunnen staan. 

We hebben onze afhankelijkheid van subsidies afgebouwd. Voor de exploitatie en ontwikkeling van onze activiteiten zijn we sinds enkele jaren financieel volledig zelfstandig. Dit betekent dat we alle kosten kunnen dekken met de inkomsten van de reizen en de vergoedingen die scholen betalen voor de projecten. 

Cross Your Borders is een stichting. Dit betekent dat we geen winstoogmerk hebben. De Belastingdienst heeft ons officieel als ‘goed doel’ erkend en de ANBI-status verleend. Dit betekent dat giften aan onze organisatie fiscaal aftrekbaar zijn.