Stages
06 43776363
stages@crossyourborders.nl

Onderwijs
Geert Brugmans
06 41363791
geert@crossyourborders.nl

Reizen
Michel Vossenberg
06 45468741
info@fairaway.nl

Over ons

Cross Your Borders is een jongerenorganisatie die al bijna 15 jaar interactieve meerdaagse onderwijsprojecten over mondiale onrechtvaardigheid organiseert. We komen jaarlijks op meer dan 250 (v)mbo-, havo- en vwo-scholen in heel Nederland. Daarnaast organiseren wij indrukwekkende jongerenreizen en spannende events.

Compleet georganiseerd

Compleet georganiseerd

De onderwijsprojecten en events worden compleet georganiseerd aangeboden: wij nemen alle benodigde materialen, apparatuur én begeleiders mee. Ook de reizen worden van A tot Z geregeld, zodat je er geen omkijken naar hebt.

Vóór en dóór jongeren

Vóór en dóór jongeren

Onze activiteiten worden begeleid door een team van 15 jonge professionals en honderden enthousiaste stagiaires van mbo, hbo en wo-opleidingen uit heel Nederland. Het geringe leeftijdsverschil zorgt voor een goede klik met de deelnemende jongeren.

Spelenderwijs leren

Spelenderwijs leren

We zien het als onze uitdaging om activiteiten te ontwikkelen die een ideale mix zijn tussen ‘leuk’ en ‘leerzaam’. We maken daarbij veel gebruik van spelvormen en competitie. Zo inspireren en motiveren we jongeren om fanatiek met de ingewikkelde onderwerpen aan de slag te gaan.

Interactief en creatief

Interactief en creatief

Zelf ervaren en ontdekken staat centraal. Tijdens onze activiteiten worden allerlei interactieve en creatieve werkvormen gecombineerd, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van nieuwe media en communicatiemiddelen.

Mondiale bewustwording

Mondiale bewustwording

We willen jongeren over hun grenzen laten kijken en ze een eigen mening laten vormen over mondiale vraagstukken. We gaan intensief met ze aan de slag met allerlei uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen, zoals oneerlijke handel, vrouwenrechten en ontbossing.

Vakoverstijgend

Vakoverstijgend

We bekijken wereldproblemen vanuit verschillende perspectieven. Meerdere vakken komen hierbij samen, bijvoorbeeld aardrijkskunde, economie, burgerschap en maatschappijleer. Daarnaast werken jongeren aan diverse competenties zoals presenteren, samenwerken en discussiëren.

Visie

Stichting Cross Your Borders is ervan overtuigd dat armoede en onrecht mondiale problemen zijn die alleen kunnen worden opgelost als iedereen in de wereld zich daarvoor inzet. Jongeren spelen daarbij een belangrijke rol. 

Lees meer

Resultaten

Cross Your Borders organiseert al meer dan 15 jaar interactieve, meerdaagse onderwijsprojecten over mondiale onrechtvaardigheid op scholen in heel Nederland. Het succes wordt onderstreept door het feit dat bijna alle scholen ons ieder jaar weer terugvragen.

Lees meer

Stichting Cross Your Borders is ervan overtuigd dat armoede en onrecht mondiale problemen zijn die alleen kunnen worden opgelost als iedereen in de wereld zich daarvoor inzet. Jongeren spelen daarbij een belangrijke rol. De meeste Nederlandse jongeren zijn zich echter nauwelijks bewust van de ernst en het mondiale karakter van ontwikkelingsproblematiek. Ze zijn vooral bezig met hun iPhone, hun vrienden op Facebook of de nieuwste Nikes en beschouwen ontwikkelingsproblematiek als een ver-van-mijn-bed-show. Dit is niet zo vreemd, want het onderwerp bereikt jongeren slechts beperkt; thuis wordt er niet veel over gesproken en ook op school komt mondialisering slechts sporadisch aan bod.

Cross Your Borders wil leerlingen letterlijk en figuurlijk over hun grenzen laten kijken. Tijdens onze onderwijsprojecten laten we ze op een speelse en (inter)actieve manier ontdekken welke problemen er in de wereld spelen en hoe die met elkaar in verband staan. Maar ook kijken we naar wat wij in Nederland te maken hebben met de oorzaken en gevolgen van deze problemen en enthousiasmeren we jongeren om in actie te komen voor een betere wereld. Het doel is niet om leerlingen in een bepaalde (politieke) richting te sturen, maar om hen zelf een mening te laten vormen over mondiale onrechtvaardigheid.

Met onze reizen willen we jongeren daadwerkelijk laten ervaren hoe het is om in een ontwikkelingsland te leven en leren ze onder andere wat fair trade inhoudt en hoe een microkrediet mensen kan helpen een eigen inkomen te verdienen. De jongeren gaan niet slechts kijken en observeren, maar echt actief meedoen met het dagelijkse leven en deelnemen aan te gekke activiteiten. Hoeveel je er ook over leert uit documentaires of boeken, het allermeest leer je door het zelf te ervaren!

Sluiten

Cross Your Borders organiseert al 15 jaar interactieve, meerdaagse onderwijsprojecten over mondiale onrechtvaardigheid op scholen in heel Nederland. In deze 15 jaar hebben we met een team van meer dan 4.000 vrijwilligers en stagiaires meer dan 2.300 meerdaagse onderwijsprojecten georganiseerd waarbij ruim 300.000 leerlingen deelnamen. Het succes wordt onderstreept door het feit dat bijna alle scholen ons ieder jaar weer terugvragen. Sinds 2014 organiseren we ook jongerenreizen naar ontwikkelingslanden. 

De afgelopen jaren zijn grote groepen Nederlandse jongeren door Cross Your Borders aan het denken gezet over de wereld en de rol die zij daarin spelen. 95% van de leerlingen geeft na afloop van een project aan veel geleerd te hebben over armoede en onrecht in de wereld. Ruim de helft van de leerlingen ziet in dat wij in Nederland veel te maken hebben met de oorzaken en gevolgen van mondiale onrechtvaardigheid en driekwart vindt dat wij ontwikkelingslanden moeten helpen bij het oplossen van hun problemen. 4 op de 10 leerlingen zeggen zelf iets te gaan doen voor een betere wereld, zoals vrijwilligerswerk of geld doneren.

Na 6 maanden is 25% nog steeds geïnteresseerd in het onderwerp. 1 op de 8 leerlingen is daadwerkelijk in actie gekomen. Het is geweldig om te zien hoe de projecten het blikveld van leerlingen verruimen.

Voor een deel moeten de effecten ook op langere termijn worden gezien. Als je volwassen bent, ga je veel keuzes immers pas echt zelfstandig maken. Denk aan boodschappen doen of stemmen. Deze effecten zijn moeilijker te meten omdat ze zich pas over een aantal jaar voordoen. De resultaten van 2017 kun je in ons jaarverslag vinden.

Sluiten

Team

Michel Vossenberg Directie
michel@crossyourborders.nl
Geert Brugmans Directie
geert@crossyourborders.nl
Roel Peeters Projectorganisatie
Ontwikkeling
roel@crossyourborders.nl
Madelon Roosendaal Projectorganisatie
Stagecoördinator
madelon@crossyourborders.nl
José van Hooydonk Animator
Editor
jose@crossyourborders.nl
Sarah van Haandel Projectorganisatie
Stagebegeleiding en Reizen
sarah@crossyourborders.nl