Stages
06 43776363
stages@crossyourborders.nl

Onderwijs
Geert Brugmans
06 41363791
geert@crossyourborders.nl

Reizen
Michel Vossenberg
06 45468741
info@fairaway.nl

Voor wie

Cross Your Borders heeft in de afgelopen 15 jaar met een team van ongeveer 4.000 vrijwilligers en stagiaires meer dan 1.500 meerdaagse onderwijsprojecten georganiseerd waar bijna 200.000 leerlingen aan deelnamen. Daarnaast organiseren we tijdens de schoolvakanties jongerenreizen naar ontwikkelingslanden.

Cross Your Borders is een jongerenorganisatie die al ruim 15 jaar interactieve meerdaagse, onderwijsprojecten over mondiale onrechtvaardigheid organiseert op meer dan 250 (v)mbo-, havo, vwo-scholen in heel Nederland. Daarnaast organiseren wij in samenwerking met scholen ook jongerenreizen naar ontwikkelingslanden. Meer weten? Scroll snel verder...

Compleet georganiseerd
Uitgevoerd door enthousiaste studenten
Interactief en creatief
Bewustwording creëren
Samenwerken in groepen
Vakoverstijgend
Spelenderwijs leren
Gevarieerde werkvormen

Mogelijkheden

Cross Your Borders laat leerlingen op een speelse en (inter)actieve manier ontdekken welke problemen er in de wereld spelen en hoe die met elkaar in verband staan. Ook kijken we naar wat wij in Nederland te maken hebben met de oorzaken en gevolgen van deze problemen en enthousiasmeren we jongeren om in actie te komen voor een betere wereld. Onze onderwijsprojecten duren 2-4 volle schooldagen en er kunnen 2-25 klassen tegelijk deelnemen.

In samenwerking met scholen organiseren we ook jongerenreizen naar ontwikkelingslanden. Onze reizen zijn gericht op leren en ervaringen opdoen. De schoolreizen kunnen helemaal op maat worden samengesteld.

Meer weten?

Download de brochure of neem contact op met Geert Brugmans (onderwijsprojecten) of Michel Vossenberg (reizen).

"De organisatie is super. Alles is aanwezig en verloopt soepel."

Docent, 2College Durendael

"Het is actief, groepsgenoten leren elkaar goed kennen én de leerlingen verbreden hun horizon."

Docent, Ashram College

"Vaak blijven problemen een beetje een ver-van-mijn-bed show. Door er zo actief mee bezig te zijn, gaan leerlingen er meer over nadenken."

Docent, St. Nicolaas Lyceum

"Er is erg veel interactie met de leerlingen waardoor ze heel energiek zijn en goed meedoen."

Docent, Visser ’t Hooft Lyceum

"De leerlingen worden spelenderwijs bewust van onrecht in de wereld."

Docent, CS De Hoven

"Ik vind het supergoed georganiseerd. Het project omvat alles wat nodig is om de leerlingen enthousiast te houden; spelelement, competitie en meer."

Docent, CLV

"Het is goed dat de leerlingen eerst naar de culturele aspecten van het land kijken zodat ze niet denken dat er alleen maar problemen zijn in ontwikkelingslanden."

Docent, Jacobus Fruytier

"De leerlingen waren zeer onder de indruk van de filmpjes en gingen met veel enthousiasme aan het werk!"

Docent, Liemers College

"Het project zit goed in elkaar. Dit komt door de structuur, de heldere opbouw, duidelijke afspraken én de verschillende werkvormen."

Docent, Landstede Harderwijk

"Je begrijpt de wereld beter als je er meer van hebt gezien."

Docent, Willem de Zwijger College