Het Globaland XL-project is beschikbaar in een volledig Engelstalige versie, geschikt voor tweetalig onderwijs, internationale en buitenlandse scholen.

Globaland XL is een spannend tweedaags simulatiespel waarin leerlingen in teams hun eigen land besturen. Ze krijgen allerlei uitdagingen zoals belastingen heffen, ministeries runnen en wetten maken. Het project zit vol met creatieve werkvormen en er komen allerlei mondiaal-maatschappelijke thema's aan bod. Welk team wint en gaat er met de prijzen vandoor?


Het project is beschikbaar op twee niveaus: BASIC en PRO(fessional), waardoor het geschikt is voor alle leerjaren van mavo, havo en vwo. We werken eraan om het volledig Engelstalig aan te bieden. Uniek in Nederland en Vlaanderen! En ideaal voor scholen met tweetalig onderwijs (TTO).

“De Engelstalige versie van het Globaland XL-project biedt fantastische mogelijkheden voor internationaal georiënteerde scholen, zowel in binnen- als buitenland.”

Michel Vossenberg, Directeur Cross Your Borders

De Engelstalige versie van het Globaland XL-project kan ook worden uitgevoerd op internationale scholen. Maar het biedt meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld om samen met (uitwisselings)scholen in verschillende landen tegelijkertijd een interactief project te spelen. Het simulatiespel is volledig gedigitaliseerd en de overige benodigdheden kunnen worden opgestuurd. Samen met jongeren uit andere landen met mondiale en maatschappelijke vraagstukken bezig zijn, als dat geen wereldburgerschap stimuleert…!