Stages
06 43776363
stages@crossyourborders.nl

Onderwijs
Geert Brugmans
06 41363791
geert@crossyourborders.nl

Reizen
Kirsten Ursinus
06 10956180
kirsten@crossyourborders.nl

ANBI

Naam:
Stichting Cross Your Borders

Fiscaal nummer:
NL813742250.B01

Contactgegevens:
Stichting Cross Your Borders
Winkelsteegseweg 146
6534 AR Nijmegen
info@crossyourborders.nl
06 45468741

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Dhr. M. Nooijen
Penningmeester: Dhr. D. van den Boom
Secretaris: Mevr. M. Vossenberg

Documenten:
Beloningsbeleid (PDF)
Doelstelling (PDF)
Jaarverslag 2017 (PDF)
Jaarcijfers 2018 (PDF)
Jaarrekening 2018 (PDF)
Begroting 2019 (PDF)
Organogram (PDF)
Geschiedenis in vogelvlucht (PDF)
Doelen en speerpunten (PDF)